Amnesty
Alphen aan den Rijn
Afdeling 383

Onze werkgroep werkt samen met Parkvilla Filmhuis in Alphen aan den Rijn. Als in het filmhuis een film op het programma staat die raakvlakken heeft met het werk van Amnesty, is onze werkgroep in de foyer van het theater aanwezig. Tijdens de pauze en na afloop van de film informeren we het publiek over het werk van Amnesty.

Ook leggen we handtekeningenlijsten neer voor lopende acties van Amnesty. Mensen kunnen dan hun handtekening zetten onder bijvoorbeeld petities die tot doel hebben dat gewetensgevangen vrij komen of een betere behandeling krijgen. En natuurlijk kan men zich ook opgeven voor andere acties van Amnesty, bijvoorbeeld collecteren tijdens de collecteweek of brieven schrijven voor de schrijfgroep.

Januari 2019: Amnesty Alphen bij de film Rafaël
PosterRafaelRond het eerste weekend in januari 2019 draaide in het Parkvilla Filmhuis de film Rafaël. Een aangrijpend en waargebeurd verhaal over de liefde tussen een Tunesische man en een Nederlandse vrouw. Maar ook over hoe het is om illegaal de oversteek naar Europa te moeten maken. Omdat de film mooi aansluit bij het thema mensenrechten, was onze werkgroep op 4, 6 en 7 januari met een informatiestand aanwezig in de foyer van Parkvilla filmhuis.

Bezoekers konden bij ons terecht voor algemene informatie over het werk van Amnesty International en de activiteiten van onze werkgroep in het bijzonder. Maar ze konden ook gewoon even een praatje komen maken over de inhoud van de film. Tevens boden we de mogelijheid om een handtekening te zetten onder twee petities voor vrouwen die vervolgd worden vanwege hun mensenrechtenactiviteiten: Geraldine Chacón uit Venezuela en Leila de Lima uit de Filipijnen.

Vooral op vrijdag 4 januari was de zaal goed bezet en veel bezoekers namen even de tijd om zich te verdiepen in het lot van beide vrouwen. Op de petitielijsten stonden al snel enkele tientallen handtekeningen. De beide andere dagen was het wat rustiger. We kregen veel positieve respons op onze aanwezigheid en op de verstrekte informatie. Eén bezoeker kwam spontaan naar ons toe met de mededeling: 'Jullie hebben er een donateur bij, hoor.' Uiteindelijk wisten we 91 handtekeningen te verzamelen. We willen alle bezoekers die de petities hebben getekend langs deze weg bedanken.

2019 01 FilmRafael Geraldine Chacon

De petitie voor Geraldine Chacón in Venezuela telde 45 handtekeningen.

 

2019 01 FilmRafael Leila de Lima

De petitie voor Senator Leila de Lima in de Filippijnen kreeg 46 handtekeningen.